Strona główna
   O mnie
   Polecam linki
   Przysucha
   Bramka SMS
   Ankieta
   Księga gości

   Czołgopedia
   PTHT
   Piłkarska strefa
   Diablo II
   Osobowości
   Motoryzacja
   Looz-dział
   UAZone
   Planety
   Średniowiecze
   DinoGady
   ParaNormal

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

    Darmowy hosting

    Koniec internetu

Przysucha to miasto w którym się urodziłem i mieszkam.

www.przysucha.umig.gov.pl - oficjalna strona miasta Przysucha

www.przysucha.pl - strona powiatu przysuskiego

www.przysucha.asi.pl - BIP miasta Przysucha

Informacje o mieście:

        Przysucha to miasto powiatowe w woj. mazowieckim, na skraju Garbu Gielniowskiego i Równiny Radomskiej. Liczy ok. 6800 mieszkańców.Jako wioska zaistniała na mapie Polski we wczesnym średniowieczu. W 1415 roku nosiła nazwę Przesucha. Obecna nazwa Przysucha używana jest od roku 1490, a w historycznych zapiskach widnieje przy okazji transakcji Pawła Męciny z Przysuchy. W dniu 11 grudnia 1710 roku, na mocy przywileju wydanego przez króla Augusta II Mocnego, otrzymała prawa miejskie, które utraciła w 1869 r. Ponowne przyznanie praw miejskich nastąpiło w 1958 r. Od 1795 r. Przysucha znajdowała się w zaborze austriackim a następnie w latach 1809-15 w Księstwie Warszawskim. Pod koniec XIX w. nastąpił upadek przemysłu z powodu braku połączeń kolejowych.
       Miasto ma niecodzienny układ architektoniczny, który zawdzięcza zamieszkującym je przed laty trzem społecznością: niemieckiej, żydowskiej i polskiej. Pozostawiły one po sobie trzy odrębne rynki, które do dziś możemy podziwiać. Pozostałością po społeczności żydowskiej jest synagoga z końca XVIII w. i cmentarz żydowski. Na rynku Polskim znajduje się barokowo-klasycystyczny kościół katolicki. Budowa kościoła została zrealizowana w 1786 roku, dzięki fundatorce Urszuli z Morstwinów Dembińskiej. W parku, niedaleko gimnazjum, znajduje się dwór rodziny Dembińskich, z pierwszej połowy XIX w. Obecnie mieści się tam muzeum im. Oskara Kolberga (1814-90), który urodził się w mieście. Dom rodzinny tego znakomitego etnografa i miłośnika pieśni ludowej, znajduje się w centrum miasta. Kolejnym zabytkowym budynkiem jest lamus z XVII w.

  
Dwór rodziny Dembińskich                                  Kościół katolicki

        W latach 1939-40 okolice Przysuchy były terenem intensywnych działań Hubalczyków. W sierpniu 1942 roku Niemcy utworzyli w Przysusze getto, w którym zgromadzili około 5 tys. Żydów. W październiku 1942 roku nastąpiła likwidacja getta, a wszystkich Żydów wywieziono do ośrodka zagłady w Treblince. 26 IX 1944 w podprzysuskich lasach miała miejsce bitwa pomiędzy 25 i 24 pułkiem AK a niemiecką ekspedycją przeciwpartyzancką. Partyzanci przełamali pierścień i wyszli z okrążenia. Miasto wyzwoliły wojska sowieckie w styczniu 1945 roku.
       W Przysusze została założona w 1918 pierwsza w Polsce Spółdzielcza Szkoła Zawodowa, założył ją Ludwik Skowyra. Młodzież po ukończeniu Gimnazjum może się kształcić, w wielo-profilowym Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Mechanicznym lub Liceum Zawodowym.
        Niegdyś w okręgu przysuskim dominującym był przemysł metalowy (odlewnia żeliwa) i odzieżowy a obecnie w sąsiednim Skrzyńsku powstała filia firmy "Hortex" oraz zakłady płytek ceramicznych. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 12 Radom-Piotrków Trybunalski (projektowana droga ekspresowa S12), a poza tym drogi na Klwów, Szydłowiec i Końskie.


Najważniejsze daty:

1490 - pierwsze wzmianki o miejscowości
1710 - prawa miejskie
1713 - powstał ośrodek górniczo-hutniczy eksploatujący okoliczne złoża rud żelaza
1795 - miasto pod zaborem austriackim
1809 - miasto w Księstwie Warszawskim
1815 - miasto w Królestwie Polskim
1870 - utrata praw miejskich
1956 - Przysucha została siedzibą powiatu
1958 - ponowne nadanie praw miejskich

Mapa Przysuchy:


statystyki www stat.pl